De commissie vleermuizenvangen is een onderdeel van het vleermuisvangsysteem. De commissie beoordeeld machtigingsaanvragen. De toetsingscriteria zijn op deze link te vinden. Op dit moment is het mogelijk om twee soorten aanvragen te doen, een aanvraag voor een project of onderzoek of een aanvraag voor een generieke ontheffing (de formulieren zijn op deze link te vinden).

De commissie zal een aanvraag binnen twee weken in behandeling nemen. Indien een aanvraag onvolledig is of onduidelijkheden bevat wordt de aanvrager om extra informatie gevraagd. Als de aanvraag compleet is en de commissie van mening is dat aan de toetsingscriteria zijn voldaan, zal een machtiging verstrekt worden. De gehele procedure neemt tussen de 2 en 4 weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van een aanvraag. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter: Kamiel Spoelstra

Overige leden: Freek Cornelis, Jip Ramakers, Lysanne Snijders, Bart Kranstauber, Anne-Jifke Haarsma, Wout Willems, René Janssen, Jaap van Schaik, Thijs Bosch en Rob Koelman.