Wanneer: in de maanden juni t.e.m augustus 2016 op liefst droge nachten warmer dan 10 graden.

Wat: Voor een Biodiversiteitsproject voor de Vlaamse Provincie Limburg wordt er onder meer een onderzoek gedaan naar het gebruik van boomgaarden door vleermuizen. Tijdens dit onderzoek worden ondermeer 20 boomgaarden geïnventariseerd op vleermuizen middels bat-detectorwerk en mistnetten. Daarnaast wordt er gezocht naar kolonies gewone dwergvleermuizen in de omgeving van boomgaarden en wordt het jachtgedrag van Bechsteins vleermuizen gevolgd middels telemetrie. Daarbij wordt het dieet van dwergvleermuizen en Bechsteins vleermuizen onderzocht. Iedereen is welkom om mee te gaan om ervaring op te doen met vleermuisonderzoek. Het project is een samenwerking van SEVON, Regionaal Landschap Haspengouw en Voerstreek, Limburgs Landschap, gemeente Riemst en pcFruit.

Waar: Boomgaarden in Haspengouw. Indien je wil blijven slapen, dan valt daar een mouw aan te passen.

Interesse: Voorkennis niet vereist; bel of mail voor meer informatie naar René Janssen, 0031-645454914 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.