Als eenmaal de status van zelfstandig vanger is bereikt wordt een zelfstandig vanger om de de drie jaar geëvalueerd. Dat gebeurt tijdens een cursus waarop met andere zelfstandig vangers de laatste inzichten rond ethiek en vangtechnieken worden besproken.

Het jaar van een (zelfstandig) vanger ziet er als volgt uit:

  • januari tot maart: Rabiësbescherming bepalen door een Titer-onderzoek uit te voren (uitslag binnen 1-4 weken)
  • februari tot mei: Naar aanleiding van een lage Titer-bepaling kan een Rabiës-booster worden genomen
  • zomer tot najaar: onderzoek naar vleermuizen doen, onder andere met behulp van vangsten.

Gedurende het jaar kunnen aspirant vangers meedoen met projecten van zelfstandig vangers of opleiders. Zo kan men ervaring opdoen en de benodigde 'go's' behalen om zelfstandig vanger te worden. Een overzicht van de zelfstandig vangers is hier te vinden.