Van maandag 11 tot en met vrijdagmiddag 15 september 2023 september organiseert Stichting Vleermuizen Vangen een cursus Vleermuizen vangen en hanteren.

Deze cursus is ingericht op zowel de beginnende als de gevorderde vleermuiswerker, die meer kennis wil opdoen over het vangen van vleermuizen, vangen met mistnetten en het hanteren van vleermuizen. Je maakt kennis met / of perfectioneert je kennis over zo veel mogelijk inheemse soorten, het nemen van relevante biometrische gegevens en wetgeving voor zover van toepassing op vleermuizen. Door middel van presentaties, ‘droog oefenen’, en veldwerk overdag én in de avond/nacht (met mistnetten), willen we je de diverse aspecten van vleermuisonderzoek laten ervaren. Aan het begin van deze cursus is een mogelijkheid voor het doen van een theorie-examen.

In het Limburgse mergelland liggen, verspreid over vier Natura 2000-gebieden, meer dan 160 groeven die relevant zijn voor vleermuizen. Drie van de Natura 2000-instandhoudingsdoelsoorten zijn vale vleermuis, meervleermuis en ingekorven vleermuis. Als onderdeel van de monitoring van het voorkomen, de verspreiding en de populatietrend van deze en andere vleermuissoorten gaan we tijdens het kamp vleermuizen vangen met mistnetten. Van de zeventien in Nederland voorkomende vleermuizen, zijn er in voorgaande jaren maar liefst dertien soorten op deze locatie gevangen!

Omdat deze cursus een onderdeel vormt van het opleidingstraject tot Zelfstandig Vanger (voor meer info zie www.vleermuizenvangen.nl) wordt van alle deelnemers verwacht dat zij het gehele kamp aanwezig zullen zijn.

Let op! Deelnemers dienen voldoende gevaccineerd te zijn tegen rabiës. Het kost je een half jaar om je volledig te vaccineren. Een aantoonbare titerbepaling van hoger dan 1 IE/ml is verplicht, dit is hoger dan de standaard titer. Dit is niet alleen voor je eigen veiligheid (Rabiës is dodelijk) maar zeker ook om te voorkomen dat een onverhoopte rabiësbesmetting het draagvlak voor een adequate vleermuisbescherming totaal teniet zal doen. Om teleurstelling aan beide kanten te voorkomen kun je je pas opgeven wanneer je een recente titerwaarde kunt overleggen. Meer info is te vinden op onze website.

Info vangkamp

  • Datum kamp: 11 september tot en met 15 september 2023
  • Ruimte voor ongeveer 30 deelnemers
  • Kosten bedragen €775 p.p. voor en €250 p.p. alsgereduceerd tariefkan aangevraagd worden via het  bestuur als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Om je aan te melden is een primaire rabiësvaccinatieserie absoluut vereist, een geldige titerwaarde van > 1.0 IE/ml moet vóór 1 augustus 2023 zijn doorgeven.
  • Zie website voor meer informatie over rabies.
  • Opgave kan ons AANMELDFORMULIER . Aanmelden kan vanaf half april. Aanmelden kan tot en met 15  mei. Op 1 juni word je ingelicht of je deelname zeker is. 
  • Je kan je opgeven voor het kamp door vòòr 15 mei 2023 het aanmeldformulier (op de website) in te vullen EN daarbij €50,- over te maken naar de bankrekening NL70TRIO0198391617 ten name van Stichting Vleermuizenvangen te  O.v.v. Je aanmelding geldt alleen wanneer beide zijn ontvangen.
  • Bij te veel aankondiging zullen we d.m.v. een loting bepalen wie er zullen afvallen. De aanbetaling van € 50,- wordt gerestitueerd wanneer je vanuit onze organisatie hoort dat je niet tot het vangkamp bent toegelaten.

Contact over opgave kan via 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧@𝐯𝐥𝐞𝐞𝐫𝐦𝐮𝐢𝐳𝐞𝐧𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧.𝐧𝐥