Van woensdagmiddag 7 september tot zondagmiddag 11 september 2022 organiseert Stichting Vleermuizen Vangen een cursus Vleermuizen vangen en hanteren.

Deze cursus is ingericht op zowel de beginnende als de gevorderde vleermuiswerker, die meer kennis wil vergaren over vleermuizen vangen, uit mistnetten halen en hanteren. Door middel van presentaties, ‘droog oefenen’, en veldwerk overdag én in de avond (met mistnetten) willen we de deelnemers de diverse aspecten van vleermuisonderzoek laten ervaren. Aan het begin van deze cursus is een mogelijkheid voor het doen van een theorie-examen

In het Limburgse mergelland liggen, verspreid over vier Natura 2000-gebieden, meer dan 160 groeven die relevant zijn voor vleermuizen. Drie van de Natura 2000-instandhoudingsdoelsoorten zijn vale vleermuis, meervleermuis en ingekorven vleermuis. Als onderdeel van de monitoring van het voorkomen, de verspreiding en de populatietrend van deze en andere vleermuissoorten gaan we tijdens het kamp vleermuizen vangen met mistnetten. Van de zeventien in Nederland voorkomende vleermuizen, zijn er in voorgaande jaren maar liefst dertien soorten op deze locatie gevangen!

Omdat deze cursus een onderdeel vormt van het opleidingstraject tot Zelfstandig Vanger (voor meer info www.vleermuisvangen.nl) wordt van alle deelnemers verwacht dat zij het gehele kamp aanwezig zullen zijn.

Deelnemers dienen voldoende gevaccineerd te zijn tegen rabiës. Let op! Een titerbepaling van hoger dan 1 IE/ml is verplicht, dit is hoger dan de standaard titer. Dit is niet alleen voor je eigen veiligheid (Rabiës is dodelijk) maar zeker ook om te voorkomen dat een onverhoopte rabiës besmetting het draagvlak voor een adequate vleermuisbescherming totaal teniet zal doen. Meer info is te vinden op onze website.
Info vangkamp:
- Datum kamp : 7 september tot en met 11 september
- Ruimte voor 33 deelnemers
- Kosten bedragen €500 p.p. voor niet-studenten en €250 p.p voor studenten

Opgave kan via ons AANMELDFORMULIER zie link. Aanmelden kan tot 7 juni. We zullen deelnemers uiterlijk op 𝟏𝟓 𝐣𝐮𝐧𝐢 definitief laten weten of ze mee kunnen. De opgave is pas definitief als u voor 𝟐𝟒 𝐣𝐮𝐧𝐢 €𝟓𝟎𝟎 (€𝟐𝟓𝟎 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧) heeft overgemaakt (factuur volgt na acceptatie) 𝐄𝐍 dit formulier heeft ingevuld. Contact over opgave kan via 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧@𝐯𝐥𝐞𝐞𝐫𝐦𝐮𝐢𝐳𝐞𝐧𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧.𝐧𝐥