Om het Theorie-examen te behalen, worden er naar gelang er vraag naar is, 2-3 keer per jaar een examenmoment. georganiseerd. Vaak valt dit samen met een cursus, maar ook is individueel een examenmoment af te spreken. 

Een examen bestaat uit 35 vragen. Bij 8 fouten heb je een 5,5. De lesstof voor het

Voor het Theoretische examen wordt de volgende lesstof als stof aanbevolen door te nemen. Het is onze ervaring dat de onderstaande lesstof serieus doorgenomen dient te worden (door het bijwonen van een cursus danwel zelfstudie), alvorens te kunnen slagen:

- Dietz & Von Helversen 2004. Determination key.
- Samenvattingstabel behorende bij het Vangformulier
Etische richtlijnen van het Vleermuisvangsysteem
- Haarsma, 2008. Manual for assessment of reproductive status, age and health in European Vespertilionid bats is hier te vinden.

Een voorbeeldexamen vind je hier

Attachments:
Download this file (Dietz en Von Helversen 2004 Identification key bats complete.pdf)Dietz en Von Helversen 2004[Dietz en Von Helversen 2004]