Toelatingseisen voor het hanteren van vleermuizen:

 • Een rabiesvaccinatie en een recente Titerbepaling van minsten 2.0 ug/l
 • Een werkende hoofdlamp met opgeladen (reserve)-batterijen.

(Aan te leren) competenties voor aspirant-vangers:

 • De techniek van het opzetten en opruimen van mistnetten is in orde.
 • Mistnetten worden zo opzetten dat het welzijn van vleermuizen niet in gevaar komt.
 • Vleermuizen direct handig uit het mistnet halen.
 • Hanteert vleermuizen rustig. Reageert rustig op plotselinge bewegingen van vleermuizen.
 • Vleermuizen zonder schade uit netten halen.
 • Inschatten wanneer ingrijpen (bijvoorbeeld dmv schaartje) noodzakelijk is.
 • Vleermuizen correct hanteren tijdens het beschrijven.
 • Weten welke kenmerken bekeken moeten worden.
 • Schuifmaat en veerunster correct hanteren.
 • Gevangen vleermuizen correct determineren, met behulp van harde kenmerken.
 • Theoretische kennis over kenmerken van geslachten en soorten.

Competenties zelfstandig vanger

 • Is in staat een afweging te maken over wanneer vangen nodig is.
 • Heeft kennis genomen van de ethische richtlijnen en handelt daarnaar.
 • Heeft kennis van recente inzichten over het vangen van vleermuizen en hanteren en handelt daarnaar.
 • Beschrijft vleermuizen volgens een vast protocol.
 • Is tenminste een aantal dagen op training geweest bij tenminste twee opleiders.
 • Is in staat zijn manier van werken te verantwoorden aan de opleiders.
 • Komt tenminste eens per 3 jaar op bijscholingscursus of is cursusleider bij de jaarlijkse basiscursussen.

Competenties Opleider

 • Is zelfstandig vanger
 • Heeft een machtiging om vleermuizen te vangen en hanteren.
 • Vangt meerdere malen per jaar vleermuizen in Nederland.
 • Heeft goede communicatieve en didactische vaardigheden.
 • Werkt volgens vastgesteld protocol en richtlijnen.
 • Ruime ervaring met vangen, hanteren en beschrijven van vleermuizen.