Het opleidingstraject van vleermuisvangsysteem wordt hier meer in detail uitgelegd.
 
Wanneer je als aspirant zelfstandig vanger ervaring hebt (opgedaan) met het vangen en en hanteren van vleermuizen, kun je zelfstandig vanger worden. De volgende procedure is hiervoor ingesteld:
 
  1. een aspirant zelfstandig vanger hanteert vleermuizen met verschillende opleiders en vraagt per opleider of hij/ zij voldoende competent is. Een opleider vult onderstaand formulier in. Indien het voldoende is op de verschilelnde criteria, dan ontvangt een aspirant zelfstandig vanger een "GO";
  2. heeft een aspirant zelfstandig vanger van drie verschillende opleiders een "GO" ontvangen en is het theoretisch examen voldoende volbracht, dan vraagt hij bij de derde opleider of hij/zij hem/ haar wil voordragen.
  3. de derde opleider mailt naar de opleidersgroep ter verrificatie
  4. na een week wordt iemand zelfstandig vanger wanneer er geen zwaarwegende bezwaren worden geuit door de opleidersgroep.

Een beoordelingsformulier (in te vullen door een opleider) voor een aspirant zelfstandig vanger, is hieronder te vinden.