Het opleidingstraject van vleermuisvangsysteem wordt hier meer in detail uitgelegd.
 
Wanneer je als aspirant zelfstandig vanger ervaring hebt (opgedaan) met het vangen en en hanteren van vleermuizen, kun je zelfstandig vanger worden. De volgende procedure is hiervoor ingesteld:
 
  1. een aanstaand zelfstandig vanger hanteert met verschillende opleiders en vraagt per opleider of hij/ zij voldoende competent is. Een opleider vult onderstaand formulier in. Indien het voldoende is overall, dan ontvangt een aspirant zelfstandig vanger een "GO";
  2. heeft een aspirant zelfstandig vanger 3 "GO's" en is het theoretisch examen voldoende volbracht, dan vraagt hij bij de derde opleider of hij/zij hem/ haar wil voordragen.
  3. de derde opleider mailt naar de opleidersgroep ter verrificatie
  4. na een week wordt iemand zelfstandig vanger wanneer er geen zwaarwegende bezwaren worden geuit door de opleidersgroep.

Een beoordelingsformulier (in te vullen door een opleider) voor een toekomstig zelfstandig vanger, is te vinden op deze link.