Sinds 2001 is het vangen van vleermuizen in Nederland in opmars. Op die manier komen we meer te weten over het gedrag van vleermuizen en hun verspreiding in Nederland. Vleermuizen zijn echter ook kwetsbare en beschermde dieren. Het is daarom belangrijk dat het vangen op een verantwoorde manier gebeurt.

Het vleermuis-vangsysteem is ontwikkeld om een aantal zaken rondom het vangen van vleermuizen en het verkrijgen van machtigingen daarvoor te standaardiseren. Zo is het streven om iedereen op een juiste en etische wijzen te laten vangen. Daarnaast is het belangrijk dat de determinaties altijd juist zijn en dat data gestandaardiseerd wordt verzameld en centraal wordt opgeslagen. Door dit te standaardiseren kan het verlenen van toestemming om vleermuizen te mogen vangen, op een goede maar ook snelle manier verlopen.

 

Om het verstrekken van machtigingen voor het vangen van vleermuizen op een juiste manier vorm te geven, worden de aanvragen gecentraliseerd bij de ZoogdierVereniging. Dit is naar voorbeeld van het Vogeltrekstation, die onderzoek naar vogels faciliteert.