Skip to main content

Antwoordmodel Theorie-examen

Algemeen

1. A Methode 1, bat-detectoronderzoek

Ethiek

2. A Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist

3. Open vraag:

Antwoorden:

Het aantal netten is niet te hoog, maar door het net boven het water (toch wat ingewikkelder)en het dubbele net is het teveel.

Daarbij is het naar beneden halen van een dubbel net met 1 persoon niet echt handig.

Beschrijven

4. C Door de lichter gekleurde bijballen

5. Open vraag:

Soorten uit de genera Eptesicus (Noordse en laatvlieger), Nyctalus (Rosse, grote rosse en bosvleermuis), Pipistrellus (Kleine, ruige, gewone, Kuhls) en Vespertilio (tweekleurige)

6. B 40-50

7. C Stelling 1 en 3 zijn juist;

Determinatie

8. C Kenmerk 2 en 3 zijn juist

9. A Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist;

10. A Kenmerk 1 is juist, kenmerk 2 is onjuist.

11. A Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.

  • Laatste update op .