Skip to main content

Vleermuisvangcommissie

De Vleermuisvangcommissie (VVC) is een werkgroep van Stichting vleermuizenvangen. De commissie beoordeelt machtigingsaanvragen.  Op dit moment is het mogelijk om twee soorten aanvragen te doen, een aanvraag voor een project of onderzoek of een aanvraag voor een generieke ontheffing. Voor de criteria, voorwaarden en benodigde documenten van het doen van een aanvraag kunt u hier terecht.

De commissie zal een aanvraag binnen twee weken in behandeling nemen. Indien een aanvraag onvolledig is of onduidelijkheden bevat wordt de aanvrager om extra informatie gevraagd. Als de aanvraag compleet is en de commissie van mening is dat aan de toetsingscriteria zijn voldaan, zal een machtiging verstrekt worden. De gehele procedure neemt tussen de 2 en 4 weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van een aanvraag.

De commissie streeft naar het faciliteren van vleermuisonderzoek. Vertraging bij het afhandelen van aanvragen kan worden vermeden door het op tijd indienen van vergunningen, zeker tijdens de piektijden van het vleermuis vangseizoen en/of vakanties. Ook het goed en volledig invullen van een aanvraag is belangrijk voor het voorkomen van vertragingen. Zorg (o.a.) voor een heldere vraag, een duidelijk protocol van de praktische handelingen, de achterliggende overwegingen en voor een goede motivatie voor de aantallen dieren.

Leden

Voorzitter: Douwe van der Ploeg

Vice-voorzitter: René Janssen

Overige leden: Anne-Jifke Haarsma, Bart Kranstauber, Bart Noort, Jaap van Schaik, Jip Ramakers, Marjolein van Adrichem, Mees van Horssen, Kamiel Spoelstra en Tjeerd Kooij. 

  • Laatste update op .