Skip to main content

Cursus 2024

Van maandag 2 tot en met vrijdagmiddag 6 september 2024 organiseert Stichting Vleermuizen Vangen een cursus Vleermuizen vangen en hanteren.

Deze cursus is ingericht op zowel de beginnende als de gevorderde vleermuiswerker, die meer kennis wil opdoen over het vangen van vleermuizen, vangen met mistnetten en het hanteren van vleermuizen. Je maakt kennis met / of perfectioneert je kennis over zo veel mogelijk inheemse soorten, het nemen van relevante biometrische gegevens en wetgeving voor zover van toepassing op vleermuizen. Door middel van presentaties, ‘droog oefenen’, en veldwerk overdag én in de avond/nacht (met mistnetten), willen we je de diverse aspecten van vleermuisonderzoek laten ervaren. Aan het begin van deze cursus is een mogelijkheid voor het doen van een theorie-examen.

In het Limburgse mergelland liggen, verspreid over vier Natura 2000-gebieden, meer dan 160 groeven die relevant zijn voor vleermuizen. Drie van de Natura 2000-instandhoudingsdoelsoorten zijn vale vleermuis, meervleermuis en ingekorven vleermuis. Als onderdeel van de monitoring van het voorkomen, de verspreiding en de populatietrend van deze en andere vleermuissoorten gaan we tijdens het kamp vleermuizen vangen met mistnetten. Van de zeventien in Nederland voorkomende vleermuizen, zijn er in voorgaande jaren maar liefst dertien soorten op deze locatie gevangen!

Omdat deze cursus een onderdeel vormt van het opleidingstraject tot Zelfstandig Vanger wordt van alle deelnemers verwacht dat zij het gehele kamp aanwezig zullen zijn.

Let op! Deelnemers dienen voldoende gevaccineerd te zijn tegen rabiës. Het kost je een half jaar om je volledig te vaccineren. Een aantoonbare titerbepaling van hoger dan 1 IE/ml is verplicht, dit is hoger dan de standaard titer. Dit is niet alleen voor je eigen veiligheid (Rabiës is dodelijk) maar zeker ook om te voorkomen dat een onverhoopte rabiësbesmetting het draagvlak voor een adequate vleermuisbescherming totaal teniet zal doen. Om teleurstelling aan beide kanten te voorkomen kun je je pas opgeven wanneer je een recente titerwaarde kunt overleggen. 

Info vangkamp

Informatie Vangcursus 2024

Opgave

Opgeven voor de vangcusus gaat via dit google formulier. Lees eerst de informatiefolder hierboven door voordat je je opgeeft.

Je opgave is pas definitief nadat je het formulier hebt ingevuld en de aanbetaling van €50 hebt overgemaakt.

 

 

  • Laatste update op .